ISTANBUL MS DAYS

BİLİMSEL PROGRAM

31 Ekim 2019 Perşembe 

  "MS'te klinik, biyolojik ve görüntüleme fenotipleri arasındaki uyumsuzluk bir efsane mi gerçek mi?"
13:00 – 14:00 Sözel sunumlar x4
13:00 – 14:00 HALL A/ Sözel Sunumlar Oturumu (İngilizce) OP-1 & OP-4
Oturum Başkanları: Şeyda Figül Gökçe & Erdem Toğrol
 
13:00 – 14:00 HALL B/ Sözel Sunumlar Oturumu (Türkçe) OP-5 & OP-9
Chairs: Vedat Çilingir & Özlem Kayım Yıldız
 
13:00 – 14:00 HALL C/ Sözel Sunumlar Oturumu (Türkçe) OP-10 & OP-13
Chairs: Nihal Işık & Cihat Uzunköprü
 
13:00 – 14:00 HALL D/ Sözel Sunumlar Oturumu (Türkçe) OP-14 & OP-18
Chairs: Caner Feyzi Demir & Mesrure Bitnel
 
     
14:00 – 15:30 Türkçe Paneli: 2019 Türkiye'sinde MS ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisi
Oturum Başkanı:  Ömer Faruk Turan
  Panelistler:  Cengiz Yalçınkaya, Ufuk Aluçlu, Ayşe Kocaman, Sıla Usar İncirli, Recai Türkoğlu, Nur Yüceyar, Bilge Piri Çınar, Haluk Gümüş
15:30 - 16:00  Resmi Açılış Aksel Siva, Hüsnü Efendi, Melih Tütüncü

Oturum-1

16:00 - 17:00 Açılış oturumu
Oturum Başkanları :  Egemen İdiman, Serhan Sevim 
16:00 - 16:30 MS'te klinik verilere karşı görüntüleme daha mı belirleyici? Orhun  Kantarci
16:30 - 17:00 Beyin, bağışıklık ve vasküler sistemler arasındaki etkileşimleri incelemede yeni görüntüleme yöntemleri Katerina Akassoglou
17:00 - 17:15  Panel tartışması
17:15 - 17:30 Özel Panele Giriş Emmanuelle Waubant
17:00 – 18:15  Istanbul MS Days - 2019 Özel Paneli: Dünyada özel (çocuk ve diğer subgruplarda) ve sağlık hizmetlerinin yeterince ulaşamadığı topluluklarda MS
Panelistler: Hüsnü Efendi & Emmanuelle Waubant 
Oturum Başkanları:  Naila Makhani, Alexey Boyko, Mohammad Ali Sahraian, Riadh Douider, Najib Kissani
18:15 - 18:30  Ara
19:00 - 19:45 Erken Neolitik Dönem Yaşamına Ayrıntılı Bir Bakış (yaklaşık M.Ö. 10.000 - 8000): "Göbeklitepe" Materyalizm ve Sembolizmin Eşsiz Karışımı
Bülent Arıkan

1 Kasım 2019 Cuma 

08:00 - 09:00 Paralel tartışma oturumları x3
08:00 - 09:00 SALON A: TARTIŞMA OTURUMU I(TÜRKÇE): NMO SPEKTRUM BOZUKLUKLARI İLE BAŞLAYAN HASTALARDA TEDAVİ BİR SÜRE SONRA KESİLEBİLİR?
Oturum başkanları: Şeref Demirkaya, Yusuf Tamam
Yorumcu:  Belgin Koçer
Evet, Kesilebir  Nefati Kıylıoğlu
Hayır, Kesilemez  Belgin Petek Balcı
08:00 - 09:00 SALON B: TARTIŞMA OTURUMU II(TÜRKÇE): AGRESİF MS'TE İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI HASTALIĞI KONTROL ALTINA ALINAN MS'LİLERDE İDAME TEDAVİSİNE 1.BASAMAK İLE DEVAM EDEBİLİRİZ.
Oturum başkanları: Cemal Özcan, Taşkın Duman
Yorumcu:  Taşkın Duman
Evet Levent Sinan Bir
Hayır Serkan Demir
08:00 - 09:00 SALON C: TARTIŞMA OTURUMU III(TÜRKÇE): BENING MS VARDIR
Oturum başkanları: Serpil Bulut, Serpil Demirci
Yorumcu:  Münife Neyal
Evet Aysun Soysal
Hayır Canan Yücesan

Oturum-2

09:00 - 12:30 "MS'te klinik çalışmalar için görüntüleme belirteçleri"  
Oturum başkanları: Rana Karabudak, Vilas Menon
09:00 - 9:20 MS'te klinik sonuçlarla ilişkili en iyi görüntüleme belirteçleri Daniel Pelletier
09:20 - 9:40 MS için gelişen tanı kriterleri Maria Petracca 
09:40 - 10:00 Görüntülemenin tedavi seçenekleri ve tedavi değişimi üzerindeki etkisi Darin Okuda
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 10:50 MS'te nöro-plastisitenin görüntülenmesi  Nicola De Stefano
10:50 - 11:10 Görüntülemenin ötesinde - MS'te klinik olarak yararlı fenotipik belirteçleri Claire Riley
11:10 - 11:30 İnsan Beyninde Homostatik İmmün-Glial Hücre Devreleri  David Hafler
11:50 - 12:30 Panel tartışması
12:30 - 13:40 Öğle Yemeği

Oturum-3 

13:40 - 17:00 "MS'te Patoloji ve İmmunoloji Görüntülemesi"  
  Oturum başkanları: Gülşen Akman, Anat Achiron 
13:40 - 14:00 MS'te hangi patoloji görüntülenmeli? Bruce Trapp
14:00 - 14:20 MS'te patolojinin mevcut görüntüleme yöntemleri ile ilişkilendirilmesi Wolfgang Bruck
14:20 - 14:40 Nöropatoloji ve PET aracılı in-vivo görüntüleme arasındaki boşluğu köprüleme imkanları Bruno Stankoff
14:40 - 15:10 Kahve Arası
15:10 - 15:30 İmmün sistemin spesifik boyutlarına yönelik spesifik görüntüleme markörleri  Amit Bar-Or
15:30 - 15:50 Glenfatik sistemin görüntülenmesi ve MS'teki potansiyel etkileri  Daniel Reich
15:50 - 16:10 MS'te klinik ve görüntüleme fenotiplerinin BOS korelasyonları  Thomas Berger
16:10 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:15 Ara
17:15 - 17:45 Oturum başkanları:  Muhteşem Gedizlioğlu & Serkan Özakbaş
MS'te moleküler analiz ve klinik fenotiplerin bağlanması Jack Antel 
18:00 - 19:00 Poster oturumu
Oturum başkanları: Aylin Akçalı, İlknur Aydın Cantürk, Sedat Şen

2 Kasım 2019 Cumartesi 

08:00 - 09:00 Poster oturumu
Oturum başkanları:  Özlem Taşkapılıoğlu, Yılmaz İnanç, Sibel Güler

Oturum-4

09:00 - 12:30 "Benzer klinik fenotipi gösteren farklı nörolojik hastalıklarda ortak görüntüleme yöntemleri" 
Oturum başkanları: Orhun Kantarcı, Samia J. Khoury 
09:00 - 09:20 Nörolojik hastalıklarda tamir mekanizmaları Catherine Lubetzki 
09:20 - 09:40 Nörodejenerasyonda multimodal görüntüleme Kejal Kantarci
09:40 - 10:00 MS'in aşamaları için anahtar olabilecek olan atrofi Christina Azevedo
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 10:50 Asemptomatik MS veya RIS'in yönetimi, ne yapmalı ve güncellenmiş kriterlere ihtiyacımız var mı? Christina Lebrun-Frenay
10:50 - 11:10 Klinik çalışmalarda görüntüleme sonuçları - öğrenmeler, mevcut ve gelecekteki zorluklar Christina Granziera
11:10 - 12:00 Panel tartışması
12:00 - 12:30 Chairs: Murat Terzi
2019'da MS'te tedavi Aksel Siva
12:40 - 13:40 Öğle Yemeği

Oturum-5 

13:40 - 15:20 "MS vs Non-MS MSS inflamatuar hastalıkları– Klinik & görüntüleme fenotipleri" 
Oturum başkanları:  Ayşe Altıntaş, Nikolaos Grigoriadis
13:40 - 14:00 "Eski ve Yeni Stratejiler Kullanılarak Yanlış MS Tanısından Nasıl Kaçınılabilir?" Brian G Weinshenker 
14:00 - 14:20 NMOSD'de antikor testinin yorumlanması ve dahası; duyarlılık, özgüllük ve kohort seçimi" Jacqueline Palace
14:20 - 14:40 NMO & MOG spektrum bozuklukları  Kazuo Fujihara
14:40 - 15:00 MS ve NMO atak tedavisinde optimizasyon Andrew Chan
15:00 - 15:20 MS ve MS olmayan CNS enflamatuar bozukluklarında tanı kriterleri için OCT potansiyeli Axel Petzgold
15:20 - 15:40 Ara
15:40 - 16:00 MRG multipl sklerozu görüntülemede MS'i taklit eden hastalıklardan ayırmada ne kadar etkili? Mike P. Wattjes
16:00 - 16:20 Nöro-Behçet Sendromu Ugur Uygunoglu
16:20 - 16:40 MSS ve sistemik otoimmun bozukluklar Cavit Boz
16:40 - 17:00 Non-MS inflamatuar MSS hastalıklarında olgu değerlendirmeleri Aslı Tuncer 
17:00 - 17:20 Non-MS inflamatuar MSS hastalıklarının tedavisi Murat Kürtüncü
17:20 - 18:00 Panel tartışması
18:00 - 18:15 Kahve arası
18:00 - 19:00 Toplantı özeti
Oturum başkanları: Ceyla İrkeç, Sibel Canbaz Kabay
Özetçiler Burcu Altunrende, Nilufer Kale İçen, Melih Tütüncü, Tuncay Gündüz, Aysun Ünal
19:00-19:15  Oturum başkanı: Tahir Yoldaş
Akılcı İlaç kullanımı  Kasım Kılıç
19:15 Kapanış